Měníme komunikaci v ekonomice a v podnikání

Moderní způsob komunikace dnes již počítá s používáním internetových služeb. Naše společnost usiluje o zavedení komunikace s klienty v režimu on-line, respektive o zavedení krátkých komunikačních internetovských kanálů. V praxi to znamená, že podkladové informace si postupně vyměňujeme za pomoci již ne jenom e-mailových poštovních zpráv, ale také s využitím webhostingu, kde každý náš klient dostane přidělené svoje přístupové práva, samozřejmě při dodržení pravidel bezpečné komunikace (antivirové prostředky a kryptování posílaných souborů). Šetří to čas, má to univerzální použití a urychluje dostupnost pro zainteresované. Rádi uvítáme v našich klientelsko-partnerských řadách taky Vás, co holdujete a upřednostňujete tyto výhody komunikačního urychlení.

Vaši auditoři a znalci

Audity

Audity

Auditem v našem podání je ověření účetní závěrky a výroční zprávy z hlediska, jestli tyto dokumenty věrně a poctivě odráží skutečnosti.

Oceňování firem

Oceňování firem

Oceňování je vyjádření názoru na hodnotu dané věci, v našem případě nejčastěji podniku, které je provedené osobou znalou a nezávislou.

Účetní a ekonomické poradenství

Účetní a ekonomické poradenství

Účetní poradenství je aplikováno na základě dobrých znalostí z oblasti účetnictví, plynoucího z auditorské profese. Navazuje na oceňování podniků.

Aktuality

Společnost oslavila X. výročí

Spouštíme nové web stránky

Pro oblast auditu vstoupila v platnost novela Zákona o auditorech s účinností od 14.4.2009

Zavádíme kroky pro outsourcing externího vedení účetnictví, resp. dohled nad vedením účetnictví