Co se má chápat pod oceňováním?

Oceňování je vyslovení názoru znalce na očekávatelnou hodnotu dané věci. Důležité je při tom dodržet zásadu nezávislého stanovení objektivizované hodnoty na základě dostatečné odbornosti, tedy dostatečného znalosti trhu.

Oceňování je vyjádření názoru na hodnotu dané věci, v našem případě nejčastěji podniku, které je provedené osobou znalou a nezávislou. My Vám nabízíme kvalifikovaný přístup pro stanovení věcné, trhové nebo obvyklé ceny a to na základě výnosového nebo majetkového ocenění, nebo při použití porovnávací metody založené na srovnání s porovnatelným subjektem, případně kombinované metody ocenění (tedy kombinace více metod, nejčastěji majetkové a výnosové metody ocenění), pro potřeby manažerského rozhodování, nebo na základě legislativních požadavků.

TECHNIKY OCEŇOVÁNÍ jsou založeny na:

 • analýze majetku (majetkové ocenění)
  • základní přístup historický - charakteristické rysy:
   • majetkové ocenění - jako rozvahové:
   • vlastní kapitál (VK)
   • likvidační hodnota (LH)
   • substanční hodnota (SH)

 • analýze výnosů (výnosové metody)
  • výsledné ocenění získáme jako dílčích ocenění aktiv - suma CP = VK
   • metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)
   • metoda kapitalizovaných čistých výnosů (FCFF)
   • kombinované (korigované) výnosové metody

 • analýze trhu (tržní metody)
  • ocenění na základě tržní kapitalizace
  • ocenění na základě srovnatelných podniků
  • ocenění na základě srovnatelných transakcí
  • ocenění na základě údajů o podnicích uváděných na burzu