Naším cílem je vybudovat stálou a spokojenou klientelu cestou neustálého zdokonalování své práce, intenzivního využívání nových možností výpočetní techniky a nepřetržitého následování vývoje legislativy.

Naším cílem je být uznávanou firmou na širokém poli působnosti, která je schopna poskytovat vysoce kvalitní služby motivovanými a vyškolenými zaměstnanci, kteří používají nejmodernější technologie a průběžně sdílí své znalosti za účelem neustálého rozvoje firmy a předstižení konkurence.

Společnost je budována jako otevřená, neboli open společnost. Naše otevřenost je orientována do více rovin:

  • rovina ve vztahu ke zákazníkům a jejím potřebám
  • rovina ve vztahu ke společníkům a potencionálním partnerům pro užší nebo širší spolupráci
  • rovina ve vztahu ke zaměstnancům v oblasti odborné připravenosti, motivaci a všeobecné vzdělanosti

Partnerství společnosti INTERAUDIT LUTO 21

Partnerství naší společnosti s firmami INTERAUDIT po České a Slovenské republice je založeno na společné metodické činnosti a spolupráci na nadregionálních zakázkách.

Byly jsme členy sdružení INTERAUDIT, které vzniklo v roce 2011 jako síť auditorských společností, do které patřili společnosti INTERAUDIT Trenčín, INTERAUDIT Benetip Žilina, INTERAUDIT Group, spol. s r.o. se sídlem v Bratislavě, AC AUDIT CASSOVIA, INTERAUDIT Levice a INTERAUDIT Bratislava. Sdružení INTERAUDIT spolupracovalo i s INTERAUDITom UNIVERZÁL a INTERAUDITem International. Úzká spolupráce je rozvinuta také s B. AUDIT Kyjov.

Nabízíme pro naše zákazníky:

  • kvalifikovaný přístup ze strany našich zaměstnanců a partnerů
  • vzdělané lidi pro danou oblast
  • inovativní a přizpůsobivé lidi novým požadavkům
  • nebojíme se ani dalších výzev a možností, které by po nás vyžadovali naši klienti
  • držíme se zásady user friendly přístupu