Účetní a ekonomické poradenství

 

Účetní poradenství je aplikováno na základě dobrých znalostí z oblasti účetnictví, plynoucího z auditorské profese. Obdobně i ekonomické poradenství navazuje na oceňování podniků, ale také na finanční audit. V této oblasti Vám nabízíme kvalifikované odborné poradenství pro potřeby podnikových analýz, due dilligence, projektů pro grantové programy, ale také pro úvěrové potřeby. V neposlední řade Vám nabízíme revitalizační rozbory a také řízení insolvenčních podniků, nebo podniků směřujících do likvidace, či zániku bez likvidace při přeměnách (fúzích, rozděleních, převodech jmění na společníka, nebo změně právní formy). Dále jsme připraveni Vám zabezpečit kvalitní školení v oblastech konsolidace dle IAS/IFRS a v navazujících oblastech na ekonomické a účetní poradenství.

Jaké postupy dodržujeme při poradenství účetním a ekonomickém?

Základní zásadou je systematický přístup k řešení problému. Proto jsme zavedli pro oblast poradenství typizované kroky:

  1. sběr dat a informací
  2. strategická analýza
  3. finanční analýza
  4. sestavení plánu řešení spolu s finančním plánem

Na základě takto provedeného rozboru problému jsme Vám schopni poradit dostatečně kvalifikovane s náležitou péčí dobrého hospodáře.