Pro oblast auditu vstoupila v platnost novela Zákona o auditorech s účinností od 14.4.2009

 

14.4.2009

Co nového přináší:
  • auditora volí nejvyšší orgán účetní jednotky, tedy zejména valná hromada
  • zavádí se nový orgán Rada pro veřejný dohled, která má za úkol dohlížet nad audity subjektů veřejného zájmu (tedy subjektů z oblasti bank, pojišťoven, společností, jejichž cenné papíry jsou kótované v EU, dále některé finanční instituce, zdravotní pojišťovny a jiné subjekty vyjmenované v zákoně, včetně obchodních společností a družstev s více než 4 000 zaměstnanci)
  • napomáhá částečně zvýšit efektivitu při snižování dopadů finanční a hospodářské krize

Těšíme se na aplikaci v provozu!