Zavádíme kroky pro outsourcing externího vedení účetnictví, resp. dohled nad vedením účetnictví

 

1.9.2009

Výhody z toho plynoucí:
  • strategické odčlenění činností, které nepředstavují core business
  • finanční zvýhodnění nákladovosti
  • diverzifikaci rizika plynoucího z možných nesprávností v oblasti účetnictví a daní přenesením na profesionály v těchto oblastech